Klauzula informacyjna


Informujemy, że administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Sokołowskiej 10 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu rodo.pl@hellmann.com

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.